Věřte tomu nebo ne, ale posilováním se začali zabývat lidé již v 19. století a také začali vytvářet první posilovny a dokonce i posilovací stroje. Praotcem posilování se stala tzv. mechanoterapie.

 

Jiná zem jiný mrav

Kult zdravého těla rozhodně není výdobytkem několika posledních let, ale pevné tělo chtěli mít lidé odjakživa. Ať už by důvod čistě praktický, nebo estetický. Zdravé tělo bylo vždy vysoko v hodnotovém žebříčku evropské civilizace. Ve starověku byl například pohyb a krásné tělo považován za jednu z nejvyšších ctností. Tělesná výchova tak byla běžným prvkem tehdejšího vzdělávacího systému.

Se středověkem přišel úpadek veškerých tělesných sportovních aktivit a tak přišel jejich rozmach až v 18. a 19. století. Lidé na jihu se věnovali především atletice, ve střední Evropě měla hlavní slovo gymnastika a na ostrovech žili hlavně míčovými sporty jako je například ragby, kopanou, tenisem či kriketem a polem.

V severských státech však nebylo možné příliš sportovat venku a tak se ve Švédsku zaměřili na harmonickou stavbu těla, založenou na přesných pohybech, zaměstnávajících určitou část těla, kdy byl cíl především zdravotní. V podstatě tak byla zakládána první fitnesscentra.

 

Praotec posilovacího stroje

Praotci posilovacích strojů byly texy stroje sestrojené doktorem Gustavem Vilhelmem Zanderem, který kolem roku 1850 začal sestrojovat první stroje s variabilním odporem. Zander se věnoval ortopedii a byl propagátorem tzv. mechanoterapie. V roce 1860 založil ve Stockholmu léčebný institut a vybavil je vlastnoručně navrženými zařízeními, které můžeme považovat za předky dnešních posilovacích strojů. Jeho institut se poté pomalu začal rozšiřovat po celém světě.

I díky němu tak lidí začali nacházet zálibu v budování svalové hmoty díky pravidelnému posilování, bez vyloženě sportovního charakteru. V té době tak byl ve Švédsku založen kult, kterému dnes propadají miliony lidí po celém světě.