Stále hustší provoz na silnicích vytlačuje cyklisty na cyklostezky. Z hlediska bezpečnosti je to správný trend, ovšem problém spočívá v tom, že počet cyklistů roste rychleji než nové kilometry cyklostezek. Když se k cyklistům připojí ještě bruslaři, děti na kolech a chodci, jsou cyklostezky stále nebezpečnější.

Proto je nutné, aby se všichni respektovali a chovali co nejohleduplněji. Žádná oficiální pravidla ani jednoduchý návod pro pohyb na cyklostezkách neexistují. Proto je třeba vycházet z občanského zákoníku, podle kterého si každý má počínat tak, aby nedocházelo ke škodám.

Kdo má na cyklostezce přednost

Jakkoli se tomu obvykle říká „cyklostezka“, nepatří pouze cyklistům. Proto by měli cyklisté respektovat i další účastníky. Jezdit se má vpravo, na kole mít zvonek a při hustějším provozu nejezdit ve dvojicích nebo dokonce závodit. V kolizních situacích by měl cyklista dát přednost bruslařům, kteří mají omezenou schopnost manévrovat a brzdit. Chodci by měli zásadně chodit u pravé krajnice a pokud vedou pejska, tak jen u nohy na krátkém vodítku. Pokud na ně cyklista zazvoní, je důležité nezmatkovat a raději zůstat stát na místě, i když by to bylo uprostřed cesty.

Jak jezdit

Všichni uživatelé cyklostezky by se měli řídit zdravým rozumem a ctít obecné zásady:

  • Zásadně jezdit vpravo, předvídat a při houstnoucím provozu nejezdit vedle sebe
  • Předjíždět zásadně vlevo a s dostatečným odstupem
  • Zvonek použít v dostatečné vzdálenosti, abyste viděli reakci na něj
  • Na cyklostezku nepatří sluchátka na uších, neboť takový účastník nemá možnost sledovat dění kolem sebe
  • Při míjení dětí zpomalit, případně úplně zastavit
  • Dítě na sedačce je lepší mít za sebou, je to pro něj bezpečnější

Obecné zásady

Pro cyklisty, bruslaře, případně lyžaře na kolečkových lyžích platí podobné pravidlo, jako pro řidiče motorových vozidel na silnicích. Rychlost a způsob jízdy je nutné přizpůsobit dané situaci, hustotě provozu, povětrnostním podmínkám a také povrchu cyklostezky. Nikdo by neměl ohrožovat druhé, což platí pro cyklisty a bruslaře vůči chodcům, ale stejně tak naopak. Každou situaci řešte přátelsky a nezapomínejte na „kouzelné“ slůvko děkuji. Důležité je také nezapomínat na bezpečnost. Mnoho lidí si myslí, že nebezpečí hrozí pouze na silnici, ale není tomu tak, i na cyklostezce je možné se nepříjemně zranit, proto doporučujeme vybrat vhodnou helmu.