Pořadatel : Sportovní klub Policie Zlín ve spolupráci s ÚO PČR Zlín. Trasa : Příluk – Lukov – Rusava – Racková – Lhotka u Zlína ( Chlum ) - přesný popis trasy bude prezentován pořadateli při losování a poradě v den závodu. Popis, mapy a fotografie trasy přeboru budou prezentovány na intranetu a to na stránkách KŘP ZLK, SKP - Sportovní kluby policie Zlín – sportovní akce 2017 - propozice. Datum : 5.října 2018 - start závodu ve 13,00 hod.
 • Propozice cyklistického závodu SKP Zlín 2018.

  Organizační výbor soutěže :

  Ředitel soutěže : kpt. Bc. Vratislav ŠUBČÍK (předseda SKP Zlín)
  Hlavní rozhodčí : Mgr. Roman Slovák (IPA Zlín)
  Zdravotní zabezpečení: kpt. Bc. Radek Šterbák (SKPV Zlín)

  1. Všeobecná ustanovení

  Pořadatel : Sportovní klub Policie Zlín ve spolupráci s ÚO PČR Zlín.

  Trasa : Příluk – Lukov – Rusava – Racková – Lhotka u Zlína ( Chlum ) - přesný popis trasy bude prezentován pořadateli při losování a poradě v den závodu. Popis, mapy a fotografie trasy přeboru budou prezentovány na intranetu a to na stránkách KŘP ZLK, SKP - Sportovní kluby policie Zlín – sportovní akce 2017 - propozice.

  Datum : 5.října 2018 - start závodu ve 13,00 hod.

  Přihlášky : Písemně nebo telefonicky nejpozději do 27. září 2018 na adresu: Sportovní klub Policie Zlín, nám T.G. Masaryka 3218 Zlín, PSČ. 760 01,

  Bc. Vratislav Šubčík - předseda SKP Zlín.
  E-mail : skpzlin-predseda@centrum.cz
  Mob.: 724 186 361

  Přeboru se mohou zúčastnit příslušníci PČR Zlín, členové SKP Zlín a pozvaní policejní hosté!!!


  Prezentace : Dne 5. října 2018 v 12,30 hod. na parkovišti restaurace „Přístav“ na Příluku.
  Doprava : INDIVIDUÁLNÍ
  Zdravotní zabezpečení : Zajistí SKP Zlín (zdravotník + zdravotní brašna)
  Pojištění : Každý soutěžící si zajistí individuálně.
  Stravování : Individuální (možnost občerstvení v cíli soutěže).

  Časový harmonogram
  12,30 - 12,45 hod. Příjezd soutěžících do místa cyklistického závodu.
  12,45 - 13,00 hod. Prezentace, losování a porada.
  13,15 - Zahájení soutěže.
  16,00 - Předpokládané ukončení závodu a vyhlášení výsledků.

  2. Pravidla

  Disciplíny :42 km jízdy na kole (horská kola a trekkingová kola ) - muži a ženy mají společný start. Trasa vede z větší části po lesních zpevněných cestách a okresních komunikacích. (není vhodná pro galusková kola).

  Kategorie : Muži: I. kategorie - do 39 let (včetně).
  II. kategorie - 40 let a výše.
  III. kategorie - nad 50 let
  Ženy: bez rozdílu věku.

  Všichni účastníci cyklistického závodu startují z vlastního volna nebo řádné dovolené a musí mít po celou dobu soutěže nasazenou cyklistickou přilbu na hlavě. Bez cyklistické přilby nebude soutěžícímu umožněn start v závodě a v případě její sejmutí během závodu bude tento závodník diskvalifikován !!!!!!


  Soutěžní řád : Soutěž proběhne dle Pokynu ke sportovním soutěžím v resortu MV č. 28/2003 a Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 – soutěžní řád resortních sportovních soutěží a pravidel dohodnutých při poradě vedoucích před zahájením závodů.

  Rozhodčí : Zajistí pořadatel přeboru.

  Protesty : Písemně řediteli soutěže do 10 minut po ukončení závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. O protestu rozhoduje ředitel soutěže. Výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně hlavnímu rozhodčímu závodu.


  Bc. Vratislav ŠUBČÍK
  předseda SKPZlín
  0 0 Comments 0 Shares
  Please log in to like, share and comment!
 • 0 0 Comments 0 Shares
  Please log in to like, share and comment!
More Stories