...je charitativní závod, kdy vybrané finanční prostředky ze startovného a doprovodného programu putují těm, kteří je potřebují.
  • Letošní pomoc obdrží - Zuzanka a Dominik

    Zuzanka trpí dětskou mozkovou obrnou (DMO). Má zasaženou pohybovou část celého těla, spastickou kvadruparézu. Navštěvuje speciální základní školu v Poděbradech. Ta pomáhá rozvíjet její pohybovou část těla i psychickou stránku. Šance, že se Zuzanka někdy postaví na své nohy tu je, takže nesmíme nic vzdávat! Dominikovi diagnostikovali v 8.měsíci života SMA I.typu (Spinální Muskulární Atrofie). Děti s tímto onemocněním se postupně přestávají hýbat, přijímat potravu, dýchat. Dominik tu s námi prý již neměl dle lékařů být, ALE… rodiče udělali maximum a teď oslavil 10.narozeniny. Zázraky se dějí a my chceme být součástí!

    1 0 Comments 0 Shares
    Please log in to like, share and comment!
  • 0 0 Comments 0 Shares
    Please log in to like, share and comment!
More Stories